ДО

МЕСТНИ ЛИДЕРИ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И КАНДИДАТИ за ПРОЕКТИ, представители на стопански сектор, местни власти, сдружения и читалища, активни граждани от община Несебър

ПОКАНА

за участие в  еднодневни обучения на 12 октомври 2020 г.   -  Несебър-стар град, ул.“Хемус“4, или 13 октомври  2020 г.  -  Несебър-стар град, ул.“Хемус“4

От името на „Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“, отправям настоящата покана за участие в  предстоящо  обучение за местни лидери,  бенефициенти и кандидати за  проекти към Стратегията за ВОМР.  Начален час и за двете обучения 17,00 ч.

 ПРОГРАМА

17.00 – 17.15  Откриване и представяне на целите и участниците на обучението.

17.15 – 17.45 Откриване на изложба с фотоснимки „Рибните пазари на Европа“ на д-р Любомир Калудов

17.45-18.15  - Модул 1 

  • Успешният проект  чрез МИРГ  -  Подготовка (бизнес идея, условия за кандидатстване),  Разписване (планиране, екип и консултанти, формулиране) Окончателен преглед и документи (Формуляр, Съответствие цели-резултати-дейности, документи)
  • Особености за проекти към ПМДР по Стратегията на МИРГ Несебър-Месемврия (Насоки, Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях) 

18.15 – 18.45 - Модул 2

  • Разясняване насоките за изпълнение и отчитане на одобрените проекти.

18.45 -19.00 –Кафе пауза, кетъринг

18.45-19.15

  • Въпроси и дискусии;
  • Обобщаване и обратна връзка ;