Обучение за местни лидери, бенефициенти и кандидати за проекти към Стратегията за ВОМР на МИРГ Несебър-Месемврия

ДО МЕСТНИ ЛИДЕРИ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И КАНДИДАТИ за ПРОЕКТИ, представители на стопански сектор, местни власти, сдружения и читалища, активни граждани от община Несебър ПОКАНА за участие в  еднодневни обучения на 12 октомври 2020 г.   -  Несебър-стар град, ...

Прочети

Втората годишна среща на Националната рибарска мрежа на тема: „Добри практики и управление на риска при изпълнение и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“

Договорени са над 78 % от бюджета на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Средствата възлизат  на близо 160 млн. лв. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на втората годишна среща на Националната рибарска ...

Прочети

Представители на спортните клубове и читалищата в Обзор се запознаха с възможностите за европейско финансиране

Представители на спортните клубове и читалищата в Обзор се запознаха с възможностите за европейско финансиране Експертите от Местната инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“, проведоха информационна среща насочена към неправителствения сектор в ...

Прочети

ОНЛАЙН (ZOOM) СРЕЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ

На 28 май 2020г., по инициатива на ФАРНЕТ и със съдействието на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство /УО на ПМДР/, между местните инициативни рибарски групи в България се проведе виртуална среща, на която се обсъдиха следните теми: 1."Как да се ...

Прочети

В с.Оризаре беше преставен подхода ВОМР и възможностите за кандидатстване

Експертите от МИРГ Несебър-Месемврия представиха възможностите за кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Екипът на МИРГ запозна присъстващите с актуалните и предстоящи мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ ...

Прочети