Информационен семинар по подготовка на стратегията 23.10.2017

ПОКАНА Община Несебър и Кметство Баня кани всички свои граждани, на 23.10.2017 год. от 11:00 часа,  в залата на кметството, с. Баня, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за ...

Прочети

Информационна кампания по подготовка на стратегията 22.10.2017

ПОКАНА Община Несебър и Кметство Тънково кани всички свои граждани, на 22.10.2017 год. от 13:00 часа,  в залата на кметството, с. Тънково, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ ...

Прочети

Работна среща за консултиране и подготовка на стратегията 21.10.2017

ПОКАНА Община Несебър и Кметство Оризаре кани всички свои граждани, на 21.10.2017 год. от 14:00 часа,  в залата на кметството, с. Оризаре, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ ...

Прочети

Работна среща за консултиране и подготовка на стратегията 12.10.2017

ПОКАНА Община Несебър и Кметство Равда кани всички свои граждани, на 12.10.2017 год. от 10:00 часа,  в залата на кметството, с. Равда, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ ...

Прочети

Информационна кампания 11.10.2017

ПОКАНА Община Несебър и Кметство Гильовца кани всички свои граждани, на 11.10.2017 год. от 14:00 часа,  в залата на кметството, с. Гильовца, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна ...

Прочети