Покана за информационната среща в с.Равда, община Несебър

Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и община Несебър ще представят в гр.Несебър, с.Равда и гр.Обзор възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ ...

Прочети

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и община Несебър ще представят в гр.Несебър, с.Равда и гр.Обзор възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ ...

Прочети

Обществено обсъждане на стратегията 30.10.2017

ПОКАНА Община Несебър и Кметство Обзор кани всички свои граждани, на 30.10.2017 год.  / четвъртък / от 13:00 часа,  в многофункционалната зала на гр. Обзор / срещу автогарата /, където ще се проведе информационна конференция между представители на местната власт, стопанския и ...

Прочети

Обществено обсъждане на стратегията 29.10.2017

ПОКАНА Община Несебър кани всички свои граждани, на 29.10.2017 год. от 11:00 часа,  в зала „Мелсас“, гр. Несебър, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ...

Прочети

Информационна конференция по подготовка на стратегията 27.10.2017

ПОКАНА Община Несебър кани всички свои граждани, на 27.10.2017 год. от 11:00 часа,  в зала „Мелсас“, гр. Несебър, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ...

Прочети