Представители на бизнеса и неправителствения сектор в Несебър се запознаха с възможностите за европейско финансиране

„Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“, проведе  еднодневна информационна среща на 26 октомври 2020 г. в  Несебър, зала „Мелсас“ от 9.30 часа до 11.30 часа. По време на срещата бяха представени отворените обяви за кандидатстване с ...

Прочети

ПОКАНА за участие в еднодневна информационна среща на 26 октомври 2020г./понеделник/ - Несебър, зала „Мелсас“ от 9.30 часа до 11.30 часа

ДО МЕСТНИ ЛИДЕРИ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И КАНДИДАТИ ПО ОТВОРЕНИТЕ МЕРКИ НА МИРГ Несебър-Месемврия, представители на стопански сектор, местни власти, сдружения и читалища, активни граждани от община Несебър ПОКАНА за участие в  еднодневна информационна  среща ...

Прочети

ПОКАНА за участие в еднодневна информационна среща на 24 октомври 2020 г./събота/ - Несебър-стар град, площад “Месембрия“ от 14.30 часа до 19.30 часа

ДО МЕСТНИ ЛИДЕРИ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И КАНДИДАТИ за ПРОЕКТИ, представители на стопански сектор, местни власти, сдружения и читалища, активни граждани от община Несебър ПОКАНА за участие в  еднодневна информационна  среща на 24 октомври 2020 г./събота/ -  ...

Прочети

ПОКАНА за участие в еднодневна информационна среща на 23 октомври 2020 г./петък/ - Несебър-стар град, площад “Месембрия“ от 11.30 часа до 19.30 часа

ДО МЕСТНИ ЛИДЕРИ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И КАНДИДАТИ за ПРОЕКТИ, представители на стопански сектор, местни власти, сдружения и читалища, активни граждани от община Несебър ПОКАНА за участие в  еднодневна информационна  среща на 23 октомври 2020 г./петък/ -  ...

Прочети

Обучение за местни лидери, бенефициенти и кандидати за проекти към Стратегията за ВОМР на МИРГ Несебър-Месемврия

ДО МЕСТНИ ЛИДЕРИ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И КАНДИДАТИ за ПРОЕКТИ, представители на стопански сектор, местни власти, сдружения и читалища, активни граждани от община Несебър ПОКАНА за участие в  еднодневни обучения на 12 октомври 2020 г.   -  Несебър-стар град, ...

Прочети