РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ

В Пловдив на 24 и 25 юни 2019 г се проведе работна среща организирана от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.(УО на ПМДР 2014-2020), съвместно с подкрепата на FARNET (Европейска мрежа на рибарските райони). Участници бяха представителите на деветте местни ...

Прочети

„Навиците на консуматорите от ЕС по отношение на продуктите от риболов и аквакултури”

 На 11.06.2019 г. в Областна управа гр. Бургас беше представено проучване . Беседата беше открита от д-р Лозана Василева – заместник – министърът на Министерство на земеделието, храните и горите. Проведеното статистическо проучване е изготвено от Европейската ...

Прочети

СНЦ"МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" участва в първия конгрес и семинар по проект ZEWSGES „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда – BSB257“, финансиран по Първата покана на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“

 Експерти по проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна ...

Прочети

Екипа на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ се включи в почистването на плаж „Пясъчна Коса“

220 кг отпадъци бяха събрани от плаж „Пясъчна коса“ – Поморие при почистването в Деня на Земята в рамките на проект  «Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда - BSB257», финансиран по програма „Черноморски Басейн 2014-2020“. Организира ...

Прочети

РАБОТНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

В Министерство на земеделието, храните и горите/МЗХГ/ се проведе работна среща между представители на Местните инициативни рибарски групи/МИРГ/ и Управляващия органа/УО/ на Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014-2020г.Срещата беше проведена на 24.01.2019г. по инициатива на ...

Прочети