Обучение "Управление и отчитане на проектни предложения по ПМДР 2014-2020"

На 15.06.2023 година от 11.00 часа в Артиум център,площад"Жулиета Шишманова"1,град Несебър се проведе обучение "Управление и отчитане на проектни предложения по ПМДР 2014-2020" във връзка с "Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на ...

Прочети

Семинар „Опазване на морската среда на рибарската територия на МИРГ Несебър-Месемврия – устойчиви екологични решения и практики“

На 16.06.2023 година от 11.00 часа в Артиум център,площад"Жулиета Шишманова"1,град Несебър ще се проведе Семинар „Опазване на морската среда на рибарската територия на МИРГ Несебър-Месемврия – устойчиви екологични решения и практики“ във връзка ...

Прочети

Обучение "Управление и отчитане на проектни предложения по ПМДР 2014-2020"

На 15.06.2023 година от 11.00 часа в Артиум център,площад"Жулиета Шишманова"1,град Несебър ще се проведе обучение "Управление и отчитане на проектни предложения по ПМДР 2014-2020" във връзка с "Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на ...

Прочети

Рибарските общности получиха 1,2 млн. лева в подкрепа на инфраструктурата, туризма и спорта.

  Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 1,2 млн. лв. (1 223 351 лв.) на 11 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). По сметките на 7 кандидати, които изпълняват публични проекти, са преведени 868 251 лв. По други 4 договора, които се реализират от ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.124 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“ ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети