Европейската комисия одобри Споразумението за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро за периода 2021 – 2027

На 6 юли Европейската комисия одобри Споразумението за партньорство с България за периода 2021 – 2027 г. То е на стойност 11 млрд. евро, като в него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за посочения период. Фондовете ...

Прочети

Деветото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за следващия програмен период на ЕС 2021 – 2027г.

На 27.06.2022 година се проведе деветото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за следващия програмен период на ЕС 2021 – 2027г. Имаме завършена Оперативна програма за морско дело, рибарство и аквакултури за ...

Прочети

Еньовденски празници Обзор 2022 година

С редица мероприятия, посветени на празника на град Обзор, бяха зарадвани жителите и гостите на града. Обзор празнува в деня, когато православната църквата чества рождеството на Йоан Кръстител, а народът – Еньовден. Част от богатата програма бе Кулинарно-музикалният ...

Прочети

1,9 млн. лв. получиха бенефициери по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020)

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати общо 1 960 715,98 лв. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 от 1 до 20 юни 2022 г.    Най-голямата сума - 624 402,09 лв. е изплатена по процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на ...

Прочети

Първа работна среща на FAMENET с български Местни инициативни групи

Екипът на МИРГ Несебър-Месемврия взе участие в първата работна среща на FAMENET с български МИРГ-и провела се на 16 и 17 юни в хотел "Аква" ,град Бургас. Основни цели на срещата бяха:Насърчаване на по-ефективното и ефикасно изпълнение на стратегии за развитие на рибарски ...

Прочети