Заповед на председателя на УС на МИРГ "Несебър-Месемврия" за одобряване на списък с външни експерти-оценители по Мярка 3.1.

Заповед на председателя на УС на МИРГ "Несебър-Месемврия" за одобряване на  списък с  външни експерти-оценители по Мярка 3.1.  /assets/upload/files/odobreni_kandidati_3.1.pdf

Прочети

Заповед на председателя на УС на МИРГ "Несебър-Месемврия" за одобряване на списък с външни експерти-оценители по Мярка 2.2.

Заповед на председателя на УС на МИРГ "Несебър-Месемврия" за одобряване на  списък с  външни експерти-оценители по Мярка 2.2.  /assets/upload/files/odobreni_kandidati_2.2.pdf

Прочети

Списък на одобрените кандидати за външни експерти-оценители по Мярка 2.2.

Публикуваме заповед на изпълнителния директор на МИРГ Несебър-Месемврия за насрочено интервю с кандидати за експерт-оценители по Мярка 2.2. и списъци с допуснатите и недопуснати ...

Прочети

Списък на одобрените кандидати за външни експерти-оценители по Мярка 3.1.

Публикуваме заповед на изпълнителния директор на МИРГ Несебър-Месемврия за насрочено интервю с кандидати за експерт-оценители по Мярка 3.1. и списъци с допуснатите и недопуснати ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.045 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО” В МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ...

Прочети