ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

УО на ПМДР одобри изменение  на ИГРП за 2020 на МИРГ "Несебър Месемврия". Актализирания вариант и заповед за одобряването и можете да намерите тук:  /assets/upload/files/zapoved_za_odobreno_izmenenie_na_igpr_2020.pdf /assets/upload/files/izmenena_igrp_za_2020.pdf

Прочети

МЗХГ представи изготвения ситуационен анализ на сектор "Рибарство" за обсъждане пред заинтересованите страни

До края на годината ще имаме завършен работен вариант на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР ) за следващия програмен период ‪2021-2027‬ г. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на видеоконферентна среща с ...

Прочети

Заповед за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по по мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Заповед за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ ...

Прочети

НРМ проведе обучение на тема „Мерки от ПМДР 2014-2020 за преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор „Рибарство и аквакултури“

Националната Рибарска Мрежа проведе на 12 юни 2020г., онлайн обучение на тема „Мерки от ПМДР 2014-2020 за преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор „Рибарство и аквакултури“. Подготовка и електронно подаване на проектни предложения.“ Публикуваме презентациите от ...

Прочети

Среща на ФАРНЕТ с управляващите органи и националните мрежи, прилагащи ВОМР

Последната среща на ФАРНЕТ с управляващите органи и националните мрежи, прилагащи ВОМР, беше проведена на 8 и9 юни 2020г., под формата на видеоконференция (чрез Zoom). Срещата беше фокусирана върху програмирането на ВОМР за периода 2021—2027 г., както ...

Прочети