СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.046 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ В ТЕРИТОРИЯТА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети

Коронавирус: Бърза реакция и временна рамка за мерките за държавна помощ

Коронавирус: Бърза реакция и временна рамка за мерките за държавна помощ Повече информация на сайта на Консултативен съвет за Черно море https://www.blsaceu.eu/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=38&cntnt01returnid=34

Прочети

Документация за обществено обсъждане по процедура чрез подбор на проекти Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.046 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“

Публикувана е документация за обществено обсъждане и стартиране на процедура чрез подбор на проекти Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.046 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в ...

Прочети

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020, ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО МЯРКА 1.1. В МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ, ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – BG14MFOP

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка може ТУК, както и на интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4274 /assets/upload/files/Spisak_nedopusnati_do_TFO_4.017.doc    

Прочети

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО

ВАЖНО !   Уважаеми Дами и Господа,   Ограничава се достъпът до офиса поради хигиенни превантивни мерки. Всички документи единствено и само по електронен път на имейл  mirg_nesebar@abv.bg Телефони за контакт: +359 887764834 и +359 888889812 При извънредна необходимост за ...

Прочети