"Обучение за изграждане на капацитет на заинтересованите страни за изпълнение и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“

На 22.10.2021 година от 11,00 часа в Артиум център,площад"Жулиета Шишманова"1,град Несебър ще се проведе "Обучение за изграждане на капацитет на заинтересованите страни за изпълнение и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“ за територията на МИРГ „Несебър – ...

Прочети

ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2022 г.   Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.

Прочети

Честване на културното наследство на съвременната търговия: ЕС подкрепя фестивала „Есенни пасажи“

Риболовните дейности са стълб на много крайбрежни общности в Европа. Риболовът осигурява не само поминък на тези, които пряко се занимават с търговията и техните семейства, но също така и на всички свързани сектори на синята икономика, от преработката до ...

Прочети

Одобрено изменение на ИГРП за 2021 година на МИРГ Несебър-Месемврия

Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство одобри изменение на ИГРП за 2021 на МИРГ Несебър-Месемврия. /assets/upload/files/igrp_septemvri_2021%281%29.pdf

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.097 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № ...

Прочети