СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.096 „РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ В МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети

"Обучение за изграждане на капацитет на заинтересованите страни за изпълнение и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“

На 22.10.2021 година от 11,00 часа в Артиум център,площад"Жулиета Шишманова"1,град Несебър ще се проведе "Обучение за изграждане на капацитет на заинтересованите страни за изпълнение и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“ за територията на МИРГ „Несебър – ...

Прочети

ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2022 г.   Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.

Прочети

Честване на културното наследство на съвременната търговия: ЕС подкрепя фестивала „Есенни пасажи“

Риболовните дейности са стълб на много крайбрежни общности в Европа. Риболовът осигурява не само поминък на тези, които пряко се занимават с търговията и техните семейства, но също така и на всички свързани сектори на синята икономика, от преработката до ...

Прочети

Одобрено изменение на ИГРП за 2021 година на МИРГ Несебър-Месемврия

Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство одобри изменение на ИГРП за 2021 на МИРГ Несебър-Месемврия. /assets/upload/files/igrp_septemvri_2021%281%29.pdf

Прочети