КОНКУРС за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.046, Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“ в МИР

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на ...

Прочети

До 10 август 2020г. можете да подадете проектно си предложение по процедура "Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различните сектори в територията"

До 10 август 2020г. можете да подадете проектно си предложение по процедура "Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различните сектори в територията" по стратегията на МИРГ Несебър-Месемврия. Проектните предложения се приемат до 17.00 часа на електронен ...

Прочети

Бургазлия е най-добрият в подводния риболов

Валентин Люцканов от бургаския спортен клуб по подводен риболов “Черноморец” и капитан на националния отбор на България е носителят на купа “Месембрия”`2020. Той надделя над конкуренцията с валиден улов от 13 риби, по време на националния турнир, който се проведе ...

Прочети

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

УО на ПМДР одобри изменение  на ИГРП за 2020 на МИРГ "Несебър Месемврия". Актализирания вариант и заповед за одобряването и можете да намерите тук:  /assets/upload/files/zapoved_za_odobreno_izmenenie_na_igpr_2020.pdf /assets/upload/files/izmenena_igrp_za_2020.pdf

Прочети

МЗХГ представи изготвения ситуационен анализ на сектор "Рибарство" за обсъждане пред заинтересованите страни

До края на годината ще имаме завършен работен вариант на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР ) за следващия програмен период ‪2021-2027‬ г. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на видеоконферентна среща с ...

Прочети