1,9 млн. лв. получиха бенефициери по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020)

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати общо 1 960 715,98 лв. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 от 1 до 20 юни 2022 г.    Най-голямата сума - 624 402,09 лв. е изплатена по процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на ...

Прочети

Първа работна среща на FAMENET с български Местни инициативни групи

Екипът на МИРГ Несебър-Месемврия взе участие в първата работна среща на FAMENET с български МИРГ-и провела се на 16 и 17 юни в хотел "Аква" ,град Бургас. Основни цели на срещата бяха:Насърчаване на по-ефективното и ефикасно изпълнение на стратегии за развитие на рибарски ...

Прочети

Рибен фест Бургас 2022

МИРГ Несебър-Месемврия присъства на Рибен фест Бургас 2022, който се проведе в Културно туристически комплекс "Ченгене скеле" в периода 17-19.06.2022 г. Чудесна организация,разнообразна и богата програма. Поздравления на колегите от МИРГ Бургас-Камено.

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКАВКУЛТУРИ 2021-2027 Г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува проект на Програмата за морско дело, рибарство и акавкултури 2021-2027 г. Във връзка с разпоредбите на чл. 14, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на ...

Прочети

Годишна среща на заинтересованите страни

Екипът на МИРГ Несебър-Месемврия взе участие в шестата годишна среща на Националната рибарска мрежа на 26 и 27 май 2022 г. в хотел „Сол Несебър Ризорт“.В първият ден бе дискутирана темата:„Устойчивост и рентабилност на дребномащабния крайбрежен риболов и ...

Прочети