ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ“

МИРГ „Несебър – Месемврия“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 20.09.2022 г. Изменената Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.

Прочети

Удължаване срок на договора на МИРГ Несебър-Месемврия

На 18.07.2022 година бе подписано допълнително споразумение към АД №МДР-ИП-01-79/18.07.2018г.за удължаване срока на договора до 31.12.2023 година.

Прочети

Европейската комисия одобри Споразумението за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро за периода 2021 – 2027

На 6 юли Европейската комисия одобри Споразумението за партньорство с България за периода 2021 – 2027 г. То е на стойност 11 млрд. евро, като в него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за посочения период. Фондовете ...

Прочети

Деветото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за следващия програмен период на ЕС 2021 – 2027г.

На 27.06.2022 година се проведе деветото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за следващия програмен период на ЕС 2021 – 2027г. Имаме завършена Оперативна програма за морско дело, рибарство и аквакултури за ...

Прочети

Еньовденски празници Обзор 2022 година

С редица мероприятия, посветени на празника на град Обзор, бяха зарадвани жителите и гостите на града. Обзор празнува в деня, когато православната църквата чества рождеството на Йоан Кръстител, а народът – Еньовден. Част от богатата програма бе Кулинарно-музикалният ...

Прочети