Рибен фест Бургас 2022

МИРГ Несебър-Месемврия присъства на Рибен фест Бургас 2022, който се проведе в Културно туристически комплекс "Ченгене скеле" в периода 17-19.06.2022 г. Чудесна организация,разнообразна и богата програма. Поздравления на колегите от МИРГ Бургас-Камено.

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКАВКУЛТУРИ 2021-2027 Г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува проект на Програмата за морско дело, рибарство и акавкултури 2021-2027 г. Във връзка с разпоредбите на чл. 14, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на ...

Прочети

Годишна среща на заинтересованите страни

Екипът на МИРГ Несебър-Месемврия взе участие в шестата годишна среща на Националната рибарска мрежа на 26 и 27 май 2022 г. в хотел „Сол Несебър Ризорт“.В първият ден бе дискутирана темата:„Устойчивост и рентабилност на дребномащабния крайбрежен риболов и ...

Прочети

ДФ „Земеделие“ изплати над 2 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 2 044 351,09 лв. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. На 44 бенефициери са преведени 1 628 511,94 лв. по процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за ...

Прочети

КОНКУРС за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.112 Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструкт

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на ...

Прочети