Рибарските общности получиха 1,2 млн. лева в подкрепа на инфраструктурата, туризма и спорта.

  Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 1,2 млн. лв. (1 223 351 лв.) на 11 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). По сметките на 7 кандидати, които изпълняват публични проекти, са преведени 868 251 лв. По други 4 договора, които се реализират от ...

Прочети

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.124 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“ ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. ...

Прочети

Комисията приема ревизирани правила за държавните помощи за сектора на рибарството и аквакултурите.

Насоки за държавна помощ в сектора на рибарството и аквакултурите („Насоки за рибарството“). Ревизираните насоки определят условията, при които държавната помощ, предоставена от държавите-членки в подкрепа на секторите на рибарството и аквакултурите, може да се ...

Прочети

ДЕСЕТ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СА ПЛАНИРАНИ ДА СТАРТИРАТ ТАЗИ ГОДИНА

През настоящата година планираме да открием приеми по десет процедури от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. Това обяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев и ръководител на Управляващия орган на ПМДРА по време на първото ...

Прочети

ПО СВОМР НА МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ ИЗГРАЖДАТ „МОРСКА КЛАСНА СТАЯ“ В НЕСЕБЪРСКОТО СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

  Предстои обновяване на образователната инфраструктура в най-голямото училище в несебърската община – СУ „Любен Каравелов“ по проект , финансиран по процедура чрез  подбор на проекти  № BG14MFOP001-4.097 „Подкрепа за създаване на нови услуги за ...

Прочети