Фондация АртМедияЗона представя изложба, книга и филм по проект „Популяризране на културно-историческото наследство, традиции, обичаи и поминък на територията на община Несебър чрез аудиовизуално изкуство“

На 29 ноември от 17.00 часа Фондация АртМедияЗона  представя изложба, книга и филм по  проект № МДР-ИП-01-2/11.01.2023год. „Популяризране на културно-историческото наследство, традиции, обичаи и поминък на територията на община Несебър чрез аудиовизуално изкуство“, ...

Прочети

Подаръци за част от най-малките жители от територията на МИРГ Несебър-Месемврия

Във връзка с популяризиране на дейността на сдружение МИРГ Несебър-Месемврия по проект  „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. и първия учебен ден, Председателя на Управителния ...

Прочети

ДНЕС В ОБЩИНА НЕСЕБЪР БЕ ОТКРИТА НОВА ЕКОПЪТЕКА

Днес бе открит  поредният успешно завършен проект от Стратегията на МИРГ Несебър-Месемврия -„Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Екопътека, с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“. С реализацията му е ...

Прочети

Конкурс за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.124 мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на ...

Прочети

Семинар на тема „Опазване на морската среда на рибарската територия на МИРГ Несебър-Месемврия – устойчиви екологични решения и практики“

На 16.06.2023 г. от 11 часа в  Артиум Център в гр.Несебър се проведе Семинар  на тема „Опазване на морската среда на рибарската територия на МИРГ Несебър-Месемврия – устойчиви екологични решения и практики“. Семинара стартира с представяне на дейностите на МИРГ ...

Прочети