Ръководство № 20 на FARNET: „Стратегии, насочени напред към риболовните зони“

МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ в ЕС започват да работят по стратегии за местно развитие за периода 2021-2027. За много от тях това вече ще бъде третото поколение стратегии за техните области. Ръководството има за цел да им помогне да разработят по-целенасочени и ...

Прочети

Информационен бюлетин за рибарство и аквакултури „Фарнет“

Информационен бюлетин за рибарство и аквакултури „Фарнет“ ➢ Предизвикателствата от измерване на ефектите от подхода „Водено от местната общност местно развитие“ ➢ Иновации по местната верига на доставки ➢ Риболовни зони и кризата с мигрантите ➢ ...

Прочети