На 16.06.2023 г. от 11 часа в  Артиум Център в гр.Несебър се проведе Семинар  на тема „Опазване на морската среда на рибарската територия на МИРГ Несебър-Месемврия – устойчиви екологични решения и практики“.

Семинара стартира с представяне на дейностите на МИРГ Несебър – Месемврия от страна на изпълнителския екип на МИРГ.

По време на семинара беше представена във вид на презентации информация по темите „Морски отпадъци. Източници на замърсяване.Мерки за намаляване на отпадъците в морската среда“ и  „ Въздействие на отпадъците. Мониторинг и Добри практики“.

По време на дискусиите по темите участниците имаха целенасочени въпроси за основните предпоставки за превенция на замърсяването на морската среда, инструментите за мониторинг на замърсяването и как всеки активен гражданин може да се включи в процеса на мониторинг.

Бяха представени две онлайн базирани системи за мониторинг и подаване на сигнали за засечено точково замърсяване в реално време, които предизвикаха интерес  сред участниците.

За присъстващите бяха атрактивни представените добри практики за намаляване на замърсяването на морската среда и възможностите за иновативен бизнес в морските акватории, които не създават предпоставки за замърсявания.

Специални гости на семинара бяха децата от Спортен клуб по кикбокс Несебър.

/assets/upload/files/757.jpg