Във връзка с популяризиране на дейността на сдружение МИРГ Несебър-Месемврия по проект  „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. и първия учебен ден,

Председателя на Управителния съвет на сдружението - господин Румен Кулев и членовете на екипа – г-жа Албена Герджикова и г-н Живко Тальоков,направиха скромен подарък на малчуганите от детска градина "Яна Лъскова" в Несебър и детска градина „Радост“ в село Оризаре.

Скицници и кутийки с цветни моливи за рисуване бяха връчени на г-жа Марияна Минчева  - директор на детската градина "Яна Лъскова"и г-жа Пенка Вълчанова – директор на детска градина „Радост“.

С тази своя инициатива, екипа се надява да допринесе, макар и с малко, за развитие на когнитивни умения у децата чрез насърчаване на творчески дейности, част от които е рисуването.

.

/assets/upload/files/104148.jpg

/assets/upload/files/111454.jpg