Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство одобри изменение на ИГРП за 2021 на МИРГ Несебър-Месемврия.

/assets/upload/files/igrp_septemvri_2021%281%29.pdf