УО на ПМДР одобри изменение  на ИГРП за 2020 на МИРГ "Несебър Месемврия". Актализирания вариант и заповед за одобряването и можете да намерите тук: 

/assets/upload/files/zapoved_za_odobreno_izmenenie_na_igpr_2020.pdf

/assets/upload/files/izmenena_igrp_za_2020.pdf