МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. може да видите тук:/assets/upload/files/oo_igrp_2023.pdf

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 26.01.2023 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. и на mirg_nesebar@abv.bg