До 10 август 2020г. можете да подадете проектно си предложение по процедура "Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различните сектори в територията" по стратегията на МИРГ Несебър-Месемврия. Проектните предложения се приемат до 17.00 часа на електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/

https://www.facebook.com/mirg.nesebar.7/videos/312902013092694