Екипът на МИРГ Несебър-Месемврия взе участие в шестата годишна среща на Националната рибарска мрежа на 26 и 27 май 2022 г. в хотел „Сол Несебър Ризорт“.В първият ден бе дискутирана темата:„Устойчивост и рентабилност на дребномащабния крайбрежен риболов и аквакултури“,а в следващия се проведе заседание на тематична работна група „Сътрудничество“ на тема: „Ефективно управление и приключване на проектите по ПМДР“.Експерти от УО на ПМДР представиха отворените процедури за кандидатстване по програмата.

/assets/upload/files/284964907_720744225641802_1230350520235786667_n%281%29.jpg

/assets/upload/files/284954327_720744595641765_5383366077108583105_n%281%29.jpg