МИРГ Несебър-Месемврия провежда проучвания по следните теми:

1.Изпълнение на  Стратегия за водено от общностите местно развитие МИРГ Несебър-Месемврия

Линк към онлайн анкетата: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeze68IuPbqg0rDoJSzgzVYsRm90-tASUFKaBr7GF8wyyO7ng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

2. Анкета за интереса на заинтересованите страни към развитие на нови дейности  в Стратегията на МИРГ Несебър-Месемврия

Линк към онлайн анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHBCSot37VP0rkenIvp76f4p9_SsJ95hQscUnBqYUZh-u-Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

3. Бариери, предизвикателства и възможности за стимулиране на младежко предприемачество и инициативи на територията на МИРГ Несебър - Месемврия

Линк към онлайн анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOYIUQ8biy2qH0sPHeMjzNMJdu02ZKiZXWoyUlrZYZFpcHXg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

В тази връзка екипът на  МИРГ Несебър - Месемврия се обръща с молба към всички заинтересовани страни, да отделят малко време и да попълнят подготвените за целите на проучването онлайн анкети.