8230 гр. Несебър, ул. “Плиска” № 1, офис № 1

mirg_nesebar@abv.bg

тел: +359 089 301 3333
Румен Кулев
председател на УС на СНЦ "МИРГ  Несебър - Месемврия"