8230 гр. Несебър, ул. “Плиска” № 1, офис № 1

mirg_nesebar@abv.bg

тел: +359 089 301 3333
Румен Кулев
Председател на УС на СНЦ "МИРГ  Несебър - Месемврия"

тел: +359 0887 842 209

Албена Герджикова

Изпълнителен директор на СНЦ "МИРГ Несебър-Месемврия"