Филмът "Равда-морето, рибите и рибарите" е подарък от Сдружение "ЧАР-Черноморска асоциация за развитие - Бургас" за всички, които обичат Черно море.

Той е разказ за рибарска територия-Равда, за невероятните рибари и за техните наследници - децата на Равда, за прекрасния фестивал "Равда-морето, рибите и рибарите", превърнал се в най-завладяващия летен празник на Равда.

Създаден е по Проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“, финансиран по Мярка 2.2 “Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия” на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ по "Програма за морско дело и рибарство 2014-2020".

https://youtu.be/SwTwshZLw1I