Информационна среща с бенефициенти проведе Сдружението с нестопанска цел Местната инициативна рибарска група /СНЦ МИРГ/ - Несебър-Месемврия. Пред заинтересованите страни, бяха представени в детайли мерките от стратегията, които са отворени за кандидатстване до 17 март 2020година.
Събитието се проведе на 3-ти февруари, понеделник от 17:00 ч. в офиса на сдружението в гр.Несебър, ул.“Плиска“№1.
На срещата присъства екипа на СНЦ МИРГ Несебър-Месемврия.
Безвъзмездната финансова помощ, която рибарите могат да получат по мерките е от 10 до 300 хиляди лева, като съфинансирането от тяхна страна е 50%.
Местните рибари по този начин ще могат с европейски средства да осъвременят рибарския си инвентар, да отглеждат аквакултури и други дейности.
Бяха коментирани стъпките за кандидатстване и как бенефициентите да подадат документи за кандидатстване електронно на https://eumis2020.government.bg/
Помощ на рибарите, в подготовката на проектите им и за по-бързото и лесно организиране на документите за кандидатстване, ще оказва експертът по прилагане на стратегията Живко Тальоков.
При допълнителни въпроси бенефициентите ще бъдат консултирани на място в офиса на СНЦ МИРГ Несебър-Месемврия, намиращ се в Несебър, на улица“Плиска“1.