Експертите от Местната инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ (МИРГ „Несебър-Месемврия“), проведоха информационна среща насочена към публичните организации в с.Тънково, община Несебър. Представители на детска градина „Пролет“, ОУ“Васил Левски“, читалище „Саморазвитие“, ФК „Спартак“ Тънково, ФК  „Устрем“ и кмета на селото Златин Георгиев се запознаха с възможностите за европейско финансиране. Златомира Мострова представи актуалните и предстоящи мерки по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Мерките ще повишат конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, ще финансират изграждането на нови и модернизация на съществуващи и предприятия, ще насърчат развитието на допълващи дейности в областта на риболова и подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите. Други възможности за финансиране представи Живко Тальоков –експерт по прилагане на стратегията, които са в областта на опазване на културно историческото наследство, подобряване жирота в рибарската територия, популяризиране на местната култура и природа.

По време на срещата бяха обсъдени различни възможността за закупуване и изграждане на съоръжения и оборудване с европейски средства, допустими дейности и разходи, както и начина на подаване на проектно предложение и оценка.