Експертите от МИРГ Несебър-Месемврия представиха възможностите за кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Екипът на МИРГ запозна присъстващите с актуалните и предстоящи мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“. Присъствахаловци,  рибари, собственици на туристически атракциони, представители на училището, читалището в селото и кмета на населеното място Васил Василев.