ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНОТО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ И ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО /ПМДР/ 2014-2020 Г. В С.ТЪНКОВО

Експертите от Местната инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ (МИРГ „Несебър-Месемврия“), проведоха информационна среща насочена към публичните организации в с.Тънково, община Несебър. Представители на детска градина „Пролет“, ОУ“Васил ...

Прочети

Информационна среща в с.Кошарица на МИРГ Несебър-Месемврия

В с.Кошарица, община Несебър експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ представиха възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ ...

Прочети

ПРЕДСТАВИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТА НА МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ

В гр.Свети Влас, община Несебър експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ представиха възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ ...

Прочети

Информационна среща в Обзор представи възможности за кандидатстване с проектни предложения

Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и община Несебър представиха в гр.Обзор, община Несебър възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ ...

Прочети

МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В РАВДА

Сдружение „Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия““ проведе еднодневна информационна среща на 27 ноември 2019 г. в с.Равда, община Несебър. Срещата беше организирана в рамките на изпълнение на проект "Изпълнение на стратегия за водено от ...

Прочети