Обществено обсъждане на стратегията 30.10.2017

ПОКАНА Община Несебър и Кметство Обзор кани всички свои граждани, на 30.10.2017 год.  / четвъртък / от 13:00 часа,  в многофункционалната зала на гр. Обзор / срещу автогарата /, където ще се проведе информационна конференция между представители на местната власт, стопанския и ...

Прочети

Обществено обсъждане на стратегията 29.10.2017

ПОКАНА Община Несебър кани всички свои граждани, на 29.10.2017 год. от 11:00 часа,  в зала „Мелсас“, гр. Несебър, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ...

Прочети

Информационна конференция по подготовка на стратегията 27.10.2017

ПОКАНА Община Несебър кани всички свои граждани, на 27.10.2017 год. от 11:00 часа,  в зала „Мелсас“, гр. Несебър, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ...

Прочети

Информационен семинар по подготовка на стратегията 23.10.2017

ПОКАНА Община Несебър и Кметство Баня кани всички свои граждани, на 23.10.2017 год. от 11:00 часа,  в залата на кметството, с. Баня, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за ...

Прочети

Информационна кампания по подготовка на стратегията 22.10.2017

ПОКАНА Община Несебър и Кметство Тънково кани всички свои граждани, на 22.10.2017 год. от 13:00 часа,  в залата на кметството, с. Тънково, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ ...

Прочети