Информационна среща в Несебър представи възможности за кандидатстване с проектни предложения

Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и община Несебър представиха в гр.Несебър възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ ...

Прочети

Покана за информационната среща в с.Равда, община Несебър

Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и община Несебър ще представят в гр.Несебър, с.Равда и гр.Обзор възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ ...

Прочети

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и община Несебър ще представят в гр.Несебър, с.Равда и гр.Обзор възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ ...

Прочети

Обществено обсъждане на стратегията 30.10.2017

ПОКАНА Община Несебър и Кметство Обзор кани всички свои граждани, на 30.10.2017 год.  / четвъртък / от 13:00 часа,  в многофункционалната зала на гр. Обзор / срещу автогарата /, където ще се проведе информационна конференция между представители на местната власт, стопанския и ...

Прочети

Обществено обсъждане на стратегията 29.10.2017

ПОКАНА Община Несебър кани всички свои граждани, на 29.10.2017 год. от 11:00 часа,  в зала „Мелсас“, гр. Несебър, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ...

Прочети