В с.Оризаре беше преставен подхода ВОМР и възможностите за кандидатстване

Експертите от МИРГ Несебър-Месемврия представиха възможностите за кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Екипът на МИРГ запозна присъстващите с актуалните и предстоящи мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ ...

Прочети

Образователните институции на територията на община Несебър се запознаха с възможности за финансиране

Информационна среща с бенефициенти проведе Сдружение с нестопанска цел "Местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия". Пред представители на всички детски градини, училища и професионални гимназии на територията на община Несебър, бяха представени в ...

Прочети

ПРЕДСТАВИХА ПРЕД РИБАРИТЕ В НЕСЕБЪР МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР, С ФИНАНСИРАНЕ ДО 300 ХИЛ. ЛЕВА

Информационна среща с бенефициенти проведе Сдружението с нестопанска цел Местната инициативна рибарска група /СНЦ МИРГ/ - Несебър-Месемврия. Пред заинтересованите страни, бяха представени в детайли мерките от стратегията, които са отворени за кандидатстване до 17 март ...

Прочети

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЯВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

Информационният ден ще се проведе на 06. 02.2020 г. (четвъркът) в кметството на с.Оризаре, община Несебър. От 13.00 часа в заседателната зала на кметството на селото ще бъдат представенина процедури за подбор на проекти по следните мерки: Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ...

Прочети

Покана за информационна среща в Несебър

Информационна среща с бенефициенти ще проведе Сдружение с нестопанска цел "Местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия". Пред заинтересованите страни ще бъдат представени в детайли всички мерки  от Стратегията за ВОМР №МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.. Събитието ...

Прочети