Проект на ИГРП за 2020 година на СНЦ "МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" за обществено обсъждане

На основание Вътрешни правила за работа на МИРГ Несебър-Месемврия, Раздел I Вътрешни правила и процедури за разработване, съгласуване и одобрение на ИГРП т.4, публикуваме Проект на ИГРП за 2020 година на СНЦ "МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" за обществено обсъждане. На адрес ...

Прочети

Промяна в Индикативна годишна работна програма за 2019година на МИРГ "Несебър-Месемврия"

Управляващият орган на ПМДР одобри промяна в Индикативна годишна работна програма за 2019година на МИРГ "Несебър-Месемврия". /assets/upload/files/odobrena_igrp_2019.pdf

Прочети

Проект на индикативна годишна работна програма за 2018г.

СНЦ "МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" публикува на 10.10.2018г. за обществено обсъждане и коментари Индикативна годишна работна програма за 2018година. На адрес mirg_nesebar@abv.bg очакваме Вашите становища и предложения.

Прочети

Проект на индикативна годишна работна програма за 2019г.

МИРГ "Несебър - Месемврия" публкува на 31.08.2018г. за обществено обсъждане и коментари проект на ИГРП за 2019г. На адрес mirg_nesebar@abv.bg очакваме становищата ви и предложенията. Преглед на "Индикативна програма 2019" в PDF

Прочети

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ”

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ” Изтеглете документа в PDF

Прочети