Проект на индикативна годишна работна програма за 2018г.

СНЦ "МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" публикува на 10.10.2018г. за обществено обсъждане и коментари Индикативна годишна работна програма за 2018година. На адрес mirg_nesebar@abv.bg очакваме Вашите становища и предложения.

Прочети

Проект на индикативна годишна работна програма за 2019г.

МИРГ "Несебър - Месемврия" публкува на 31.08.2018г. за обществено обсъждане и коментари проект на ИГРП за 2019г. На адрес mirg_nesebar@abv.bg очакваме становищата ви и предложенията. Преглед на "Индикативна програма 2019" в PDF

Прочети

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ”

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ” Изтеглете документа в PDF

Прочети