Днес отбелязваме Международния ден на Черно море

На тази дата през 1996г. министрите на околната среда на черноморските страни подписват Стратегически план за действие за опазване и възстановяване на Черно море  към Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване/Букурещка конвенция/. 16 милиона души от 6 държави ...

Прочети

В ХИСАРЯ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

В изпълнение на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ в Р България, на 18 и 19 октомври 2018 г. в град Хисаря се проведе първата работна среща между екипите за управление на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, МИРГ „Бургас-Камено“, ...

Прочети

Подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 На 16.07.2018г. е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение ...

Прочети

Обучение на членовете на МИРГ Несебър 28.10.2017

ПОКАНА Община Несебър кани всички свои граждани, на 28.10.2017 год. от 11:00 часа,  в зала „Сочи“, гр. Несебър, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ...

Прочети

Обучение на местните лидери по подготовка на стратегията 26.10.2017

ПОКАНА Община Несебър кани всички свои граждани, на 26.10.2017 год. от 11:00 часа,  в зала „Сочи“, гр. Несебър, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ...

Прочети