Работен семинар „Изграждане на капацитет за изпълнението на подхода ВОМР“

  В периода 27 - 29 ноември 2019 г. в гр. Рибарица (хотел „Света Екатерина“) се проведе работен семинар на тема: „Изграждане на капацитет за изпълнението на подхода ВОМР“ организиран от Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 с подкрепата на Европейската мрежа ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.037 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ" В МИРГ НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на ...

Прочети

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.035 „Развитие на нови туристически продукти и атракции" в МИРГ Несебър – Месемврия

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.035 ...

Прочети

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.034 „Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за разв

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.034 „Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащбна инфраструктура“ в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието ...

Прочети

МИРГ "Несебър-Месемврия" участва в 11-тото издание на Националната кръгла маса „Морето - граница или врата“

По повод Международния ден на Черно море, 31 октомври,СНЦ"ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ" проведе 11-тото издание на Националната кръгла маса „Морето - граница или врата“. Станалата традиционна кръгла маса привлече вниманието и участието на учени в две от обявените ...

Прочети