Документация за обществено обсъждане по процедура чрез подбор на проекти Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.046 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“

Публикувана е документация за обществено обсъждане и стартиране на процедура чрез подбор на проекти Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.046 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в ...

Прочети

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020, ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО МЯРКА 1.1. В МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ, ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – BG14MFOP

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка може ТУК, както и на интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4274 /assets/upload/files/Spisak_nedopusnati_do_TFO_4.017.doc    

Прочети

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО

ВАЖНО !   Уважаеми Дами и Господа,   Ограничава се достъпът до офиса поради хигиенни превантивни мерки. Всички документи единствено и само по електронен път на имейл  mirg_nesebar@abv.bg Телефони за контакт: +359 887764834 и +359 888889812 При извънредна необходимост за ...

Прочети

Заповед на председателя на УС на МИРГ "Несебър-Месемврия" за одобряване на списък с външни експерти-оценители по Мярка 3.1.

Заповед на председателя на УС на МИРГ "Несебър-Месемврия" за одобряване на  списък с  външни експерти-оценители по Мярка 3.1.  /assets/upload/files/odobreni_kandidati_3.1.pdf

Прочети

Заповед на председателя на УС на МИРГ "Несебър-Месемврия" за одобряване на списък с външни експерти-оценители по Мярка 2.2.

Заповед на председателя на УС на МИРГ "Несебър-Месемврия" за одобряване на  списък с  външни експерти-оценители по Мярка 2.2.  /assets/upload/files/odobreni_kandidati_2.2.pdf

Прочети