РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

На 6 и 7 ноември 2018 г. в Бутик хотел „Кристал Палас“, гр. София се проведе двудневна работна среща, организирана от Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) съвместно с Европейска мрежа на рибарските райони (ФАРНЕТ). В срещата взеха ...

Прочети

Днес отбелязваме Международния ден на Черно море

На тази дата през 1996г. министрите на околната среда на черноморските страни подписват Стратегически план за действие за опазване и възстановяване на Черно море  към Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване/Букурещка конвенция/. 16 милиона души от 6 държави ...

Прочети

В ХИСАРЯ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

В изпълнение на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ в Р България, на 18 и 19 октомври 2018 г. в град Хисаря се проведе първата работна среща между екипите за управление на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, МИРГ „Бургас-Камено“, ...

Прочети

Подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 На 16.07.2018г. е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение ...

Прочети

Обучение на членовете на МИРГ Несебър 28.10.2017

ПОКАНА Община Несебър кани всички свои граждани, на 28.10.2017 год. от 11:00 часа,  в зала „Сочи“, гр. Несебър, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ...

Прочети