Подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 На 16.07.2018г. е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение ...

Прочети

Обучение на членовете на МИРГ Несебър 28.10.2017

ПОКАНА Община Несебър кани всички свои граждани, на 28.10.2017 год. от 11:00 часа,  в зала „Сочи“, гр. Несебър, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ...

Прочети

Обучение на местните лидери по подготовка на стратегията 26.10.2017

ПОКАНА Община Несебър кани всички свои граждани, на 26.10.2017 год. от 11:00 часа,  в зала „Сочи“, гр. Несебър, където ще се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местното население за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ...

Прочети