СНЦ"МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" участва в първия конгрес и семинар по проект ZEWSGES „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда – BSB257“, финансиран по Първата покана на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“

 Експерти по проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна ...

Прочети

Екипа на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ се включи в почистването на плаж „Пясъчна Коса“

220 кг отпадъци бяха събрани от плаж „Пясъчна коса“ – Поморие при почистването в Деня на Земята в рамките на проект  «Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда - BSB257», финансиран по програма „Черноморски Басейн 2014-2020“. Организира ...

Прочети

РАБОТНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

В Министерство на земеделието, храните и горите/МЗХГ/ се проведе работна среща между представители на Местните инициативни рибарски групи/МИРГ/ и Управляващия органа/УО/ на Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014-2020г.Срещата беше проведена на 24.01.2019г. по инициатива на ...

Прочети

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

На 6 и 7 ноември 2018 г. в Бутик хотел „Кристал Палас“, гр. София се проведе двудневна работна среща, организирана от Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) съвместно с Европейска мрежа на рибарските райони (ФАРНЕТ). В срещата взеха ...

Прочети

Днес отбелязваме Международния ден на Черно море

На тази дата през 1996г. министрите на околната среда на черноморските страни подписват Стратегически план за действие за опазване и възстановяване на Черно море  към Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване/Букурещка конвенция/. 16 милиона души от 6 държави ...

Прочети