Информационен бюлетин за рибарство и аквакултури „Фарнет“

Информационен бюлетин за рибарство и аквакултури „Фарнет“ ➢ Предизвикателствата от измерване на ефектите от подхода „Водено от местната общност местно развитие“ ➢ Иновации по местната верига на доставки ➢ Риболовни зони и кризата с мигрантите ➢ ...

Прочети