Управляващият орган на ПМДР одобри промяна в Индикативна годишна работна програма за 2019година на МИРГ "Несебър-Месемврия".

/assets/upload/files/odobrena_igrp_2019.pdf