МИРГ "Несебър - Месемврия" публкува на 31.08.2018г. за обществено обсъждане и коментари проект на ИГРП за 2019г. На адрес mirg_nesebar@abv.bg очакваме становищата ви и предложенията.

Преглед на "Индикативна програма 2019" в PDF