Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка може ТУК, както и на интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4274

/assets/upload/files/Spisak_nedopusnati_do_TFO_4.017.doc