Последната среща на ФАРНЕТ с управляващите органи и националните мрежи, прилагащи ВОМР, беше проведена на 8 и9 юни 2020г., под формата на видеоконференция (чрез Zoom). Срещата беше фокусирана върху програмирането на ВОМР за периода 2021—2027 г., както и към адаптирането към COVID-19. В линка, ще намерите програмата и всички материали от нея. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/managing-authorities/farnet-managing-authorities-meeting-brussels-26-27-march_en

 В този линк, е презентацията за планирането на ВОМР в рамките на следващата ОП:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/6.ma_op_checklist_clld_v3.pdf