Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.037,  Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ може да видите ТУК. /assets/upload/files/Spisak_nedopusnati_do_tehnicheska_i_finansova_otzenka_po_protzedura_4.037.docx