Публикуваме заповед на изпълнителния директор на МИРГ Несебър-Месемврия за насрочено интервю с кандидати за експерт-оценители по Мярка 3.1. и списъци с допуснатите и недопуснати кандидати.

/assets/upload/files/zapoved_odobren_spisk_oceniteli_mjarka_3.1.%281%29.pdf

/assets/upload/files/spisk_na_odobrenite_kandidati_po_mjarka_3.1%282%29.docx

/assets/upload/files/spisk_na_neodobrenite_kandidati_po_mjarka_3.1%281%29.docx