Публикуваме заповед на изпълнителния директор на МИРГ Несебър-Месемврия за насрочено интервю с кандидати за експерт-оценители по Мярка 2.2. и списъци с допуснатите и недопуснати кандидати.

/assets/upload/files/zapoved_spisk_vnshni_eksperti_mjarka_2.2.pdf

/assets/upload/files/spisk_na_odobrenite_kandidati_po_mjarka_2.2.docx

/assets/upload/files/spisk_na_neodobrenite_kandidati_po_mjarka_2.2.docx