Експерти по проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ взеха активно  участие в първия конгрес и семинар по проект ZEWSGES „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда – BSB257“, финансиран по Първата покана на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“ с доклад и изказвания.

Първият конгрес и семинар се състояха на 14 и 15 май 2019 г. в Изложбен център „Флора“ гр. Бургас. Събитията бяха организирани от Съвета за развитие на туризма в Община Несебър който е един от партньорите по проекта. В тях се включиха представители на България, Турция, Грузия и Украйна и екипа на СНЦ"МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ".