Публикуваме одобрена ИГПР за 2021г., съгласно т.6, Раздел II от Вътрешни правила за работа на МИРГ Несебър-Месемврия. В срока за коментари и възражения не постъпиха предложения.Индикативната годишна работна програма за 2021г. можете да изтеглите от тук: /assets/upload/files/igrp_2021%281%29.pdf